АРСИС ЕООД

Адрес за кореспонденция:
5800 Плевен, П.К. 1066; Западна Индустриална Зона.
E-mail: arsispleven@gmail.com;
Website: http://www.arsis-bg.com/

Адрес на търговския обект:
5800 Плевен, Западна Индустриална Зона,
Обект: "Цех за производство и разфасоване на безири и разредители"
тел.: 064 801 374; факс: 064 815 222
мобилни телефони:
0886 115 138, 0886 260 688, 0889 190 044.

АRSIS EOOD

BG-5800 Pleven. Zapadna Industrialna Zona. POBox 1066
Tеl.: +359 64 801 374; Fax: +359 64 815 222
Mobile phones:
+359 886 115 138, +359 886 260 688,
E-mail: arsispleven@gmail.com;
Website: http://www.arsis-bg.com/

 

АРСИС ЕООД Плевен ©2010-2017